corner Banner

Deze week stellen wij 5 vragen over contractmanagement binnen het sociaal domein aan Madelon Prawirodirdjo, teamlead sociaal domein bij Adjust.

1.Wat zijn de actuele issues binnen het sociale domein en hoe helpt contractmanagement met het vinden van oplossingen hiervoor?

Actueel op dit moment zijn de budgettekorten in het sociaal domein. Veel gemeenten hebben hier mee te maken. Contractmanagement heeft hierin een cruciale rol. Bij veel gemeenten staat contractmanagement nog in de kinderschoenen of is het meer relatiemanagement dan echt contractmanagement.  Het hebben van een totaaloverzicht op alle contractpartijen binnen een regio, maakt dat contractmanagement een cruciale rol heeft in het krijgen van grip binnen het sociaal domein.

2. Hoe helpt contractmanagement bij beleidsontwikkeling?

Op het moment dat contractmanagement een onderdeel is van de PDCA-cyclus is , zullen gemeenten merken dat beleidsontwikkeling en contractmanagement hand in hand gaan. Contractmanagement staat dichtbij het uitvoerende veld en vangt hierdoor als een van de eersten signalen op welke ingebed dienen te worden binnen beleid.  Daarnaast is contractmanagement ook informerend en steunend aan de uitvoering, inkoop en toezicht en handhaving.

Madelon Prawirodirdjo, teamlead sociaal domein

 

3. Is er een ‘Adjust’ methode voor contractmanagement binnen het sociale domein?

Die is er zeker! Vanuit de jarenlange ervaring binnen het sociaal domein en specifiek contractmanagement in het sociaal domein hebben wij een methodiek ontwikkeld die de contractmanager helpt om focus aan te brengen in het werkveld. Maar ook om de kennis en ervaring te kunnen kwantificeren. Wij hebben een uitgebreid gereedschapskist om ervoor te zorgen dat je als contractmanager in positie komt en blijft! Daarnaast is het zeer zeker ook een pluspunt om alle kennis en kunde van de andere divisies binnen Adjust te  mogen gebruiken. De inhoud verschilt weliswaar, maar soms kan de blik vanuit Publiek of Privaat net andere inzichten verschaffen waar ook het sociaal domein van kan leren!

4. Aan welke ontwikkeling binnen het sociale domein wil je sturing geven door middel van contractmanagement?

Voornamelijk om de zorg beschikbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben. Ik zie op dit moment veel gemeenten die voor een Salomons keuze staan. Ze kunnen (budgettair gezien) maar  1 inwoner helpen terwijl er 2 vragen, dat maakt het voor gemeenten erg lastig. Om dit om te kunnen buigen moet je kritisch durven zijn, zowel naar je contractpartners als je eigen organisatie. Vaak zie ik dat contractmanagement hierin kan bijdragen om dit inzichtelijk te maken en de vertaler te zijn tussen emotie en zakelijkheid.

5. Noem eens een voorbeeld van waar je trots op bent dat je het voor elkaar hebt gekregen?

Het begeleiden van een faillissement van een landelijke zorgaanbieder waarbij er 4000 medewerkers en 12.000 inwoners gemoeid waren. Dit vroeg zowel inkooptechnische, communicatieve en contractmanagementvaardigheden, binnen een politieke context. Af en toe tapdansen in een mijnenveld, maar het is uiteindelijk allemaal tot een goed einde gekomen.

Interessant? Deel dit artikel!

Lees verder in ons kenniscentrum

No items found