Adjust
icon-arrow-right

Aan de slag met de AMvB reële prijs

Begin 2017 is de AMvB reële prijs Wmo van kracht geworden. Het doel van de AMvB is dat gemeenten reële prijzen vaststellen voor de in te kopen Wmo-functies. De toepassing van de AMvB is verplicht bij een nieuw inkooptraject of bij verlenging van de bestaande overeenkomst. Hoewel de AMvB geen betrekking heeft op de Jeugdwet geldt ook hier de noodzaak om reële tarieven te hanteren.

Image

Voorbereiding

Afhankelijk van je inkoopmethodiek moet je een keuze maken of je als gemeente de tarieven zelf bepaalt of dit aan aanbieders overlaat (bijvoorbeeld bij inkoop op basis van beste prijs- kwaliteitverhouding). Meestal kiezen gemeente voor het zelf bepalen van tarieven.  Dit vergt in de voorbereiding wel een ander aanpak en planning. Ook moet voor dat je start de juiste expertise zoals kennis van de zorgmarkt, productkennis, financiële en analytische expertise worden samengebracht binnen de organisatie.

De bepaling van de tarieven is geen rekenkundige truc, maar vergt maatwerk. Een goede voorbereiding en voldoende ruimte in de planning van het inkoopproces voor ook reflectie en dialoog zijn cruciaal voor het ophalen van informatie en het creëren van draagvlak. De meeste inkooptrajecten sneuvelen namelijk op een tariefdiscussie, omdat de tarieven slecht onderbouwd zijn of niet aansluiten bij de in te kopen dienst. Wil je dit voorkomen dan is het belangrijk de uitwerking van de tarieven goed in te richten in het inkoopproces en tijdig te beginnen met de voorbereidingen.

 

Rekenmodel

Je kunt geen tarieven bepalen zonder rekenmodel. Landelijk is een rekenmodel voor Hulp bij het Huishouden beschikbaar, maar dit is niet toepasbaar voor andere vormen van begeleiding. Je moet dus op zoek naar een eigen werkwijze. Bij elk rekenmodel hoort een goede toelichting met duidelijke definities van die elementen en helderheid over rekenformules. De keuzes voor die definities en de opslagpercentages zul je altijd moeten motiveren. Landelijke benchmarks kunnen daarbij helpen, maar het is ook verstandig zorgaanbieders te betrekken bij de voorbereiding. Besef dat de informatie die zij geven altijd gekleurd is en verschillen in bedrijfsvoering, kostentoerekening en gehanteerde CAO’s tot grote verschillen kunnen leiden. Ga bij grote verschillen of onduidelijkheden het gesprek aan met de aanbieders. Dit voorkomt dat je de verkeerde conclusies trekt. Daarnaast is het verstandig dat je vooraf  berekent hoe de nieuwe tarieven zich verhouden tot de oude tarieven. Dit voorkomt budgettaire verrassingen over het effect van toepassing van de nieuwe tarieven.

Ga bij grote verschillen of onduidelijkheden het gesprek aan met de aanbieders.

 

Borgen en bijsturen

Tarieven hebben ook effect hebben op de contractbepalingen, bijvoorbeeld met betrekking tot indexering. Je hoeft niet  jaarlijks tarieven opnieuw te berekenen, maar indexering is wel logisch. Volg dan niet simpelweg de CAO-verhogingen, maar creëer vooraf ruimte in je contractering om aanpassingen te doen als tarieven een ongewenst effect hebben.

Om dit effect te blijven toetsen is een goede monitoring vanuit contractmanagement noodzakelijk. Maak hierover afspraken met betrekking tot sturingsmaatregelen, en zorg dat je zowel reactief als pro-actief contractmanagement en toezichthouderschap hebt geregeld. Immers het doel van de AMvB reële prijs is de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding te kunnen borgen.

 

AMvB in de praktijk, hoe nu verder?

Met de AMvB zijn de tarieven die gemeenten vaststellen onder een vergrootglas gelegd. Gemeenten zijn zich bewust geworden van het feit dat tarieven zorgvuldig moeten worden onderbouwd. Voor aanbieders is de AMvB een steun in de rug omdat zij de tarieven niet zondermeer hoeven te accepteren. Voor beide partijen leidt dit nu nog tot een zoektocht maar daarmee ook tot een extra stimulans tot transparantie en dialoog.

 

Bij Adjust hebben we brede ervaring opgedaan met het vaststellen van nieuwe tarieven en hebben hiervoor een rekentool ontwikkeld die je hierbij kan helpen. Wanneer je geïnteresseerd bent in een voorbeeld van een rekentool en handreiking tariefaanpassing, neem dan contact op met Dennis Kriek.

Wil je graag de ervaring horen van een gemeente over de vaststelling van de reële tarieven en wat dit betekent voor je planning, de dialoog met de zorgaanbieders en de inrichting van je contractering? Dan kun je contact opnemen met Nicole Kleijsen, concern inkoper Gemeente Waalwijk, via  nkleijsen@waalwijk.nl of 0416-683456.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Dennis Kriek

Accountmanager Sociaal Domein

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan