Adjust
icon-arrow-right

Adjust informeert: wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt vanaf die datum de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). Waar de wet Bopz zich uitsluitend richt op de gedwongen opname, staat in de nieuwe wet de behandeling van de cliënt centraal. De wet heeft gevolgen voor gemeenten en ketenpartners. Deze factsheet bespreekt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, beantwoordt enkele van de meest gestelde vragen en sluit af met een handreiking aan gemeenten.

Image

Belangrijkste wijzigingen

De huidige wet Bopz richt zich op drie doelgroepen: psychiatrische patiënten, verstandelijk beperkten en psychogeriatrische patiënten. Per 1 januari 2020 vindt een splitsing plaats naar de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wvggz legt meer nadruk op de positie en de betrokkenheid van de cliënt en zijn naasten, introduceert de familievertrouwenspersoon en regelt dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden.

 

De Wvggz versterkt de positie van zowel de cliënt als zijn naasten.

 

Positie van de cliënt

In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende invloed moet kunnen uitoefenen tijdens de gehele periode van verplichte (opgelegde) zorg. Hulpverleners dienen regelmatig met de cliënt te overleggen en de zorg samen te evalueren. De cliënt heeft daarbij het recht om aan te geven welke zorg of welke behandeling zijn voorkeur heeft. Hulpverleners moeten hier zoveel mogelijk aan voldoen, mits de wensen van de cliënt niet in strijd zijn met goed hulpverlenerschap. Cliënten krijgen recht op uitleg in begrijpelijke taal. Dat betekent bijvoorbeeld dat er zo nodig een tolk beschikbaar is tijdens de hoorzitting.

 

Positie van de familie

De Wvggz versterkt de positie van familie en andere directbetrokkenen. Niet alleen de cliënt, maar ook zijn naasten worden meer betrokken bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen kunnen advies en bijstand verlenen tijdens het traject.

 

Participatie

De Wvggz regelt verder dat er meer aandacht is voor de maatschappelijke deelname van de cliënt. De cliënt moet ofwel mee kunnen blijven doen ofwel voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen.

 

 

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Dennis Kriek

Accountmanager Sociaal Domein

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan