Adjust
icon-arrow-right

De nieuwe UAV-gc 2020 is ter visie gelegd. Gaat er nu veel veranderen? (1)

Er is een nieuwe versie van de UAV-gc in aantocht, versie 2020. Toen de eerste versie in gebruik werd genomen in 2005 was de overtuiging dat deze contractvorm de relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer ten goede zou veranderen. Het was immers gebaseerd op samenwerking! In een drieluik nemen adviseurs van Adjust je mee door de problematiek rondom samenwerking en de contract vorming door middel van de UAV-gc. En dat doen we aan de hand van verschillende invalshoeken en uitgangspunten die niet altijd juridisch zullen zijn.

Image

Vandaag de eerste. mr. Marcel Kars, jurist maar bovenal coach die met nadruk kijkt naar de invloed van de zachte kant op de uitvoering van deze contract vorm.

Wat zijn in het kort de belangrijkste veranderingen in de UAV-gc 2020?

  1. Aansprakelijkheid voor informatie verstrekking bij de Opdrachtgever.
  2. Aansprakelijkheid van partijen wordt verder aangescherpt in aard en omvang.
  3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van Partijen om kwaliteitsmanagement en contractbeheersing goed op elkaar te laten aansluiten. Daarvoor is nodig dat partijen zich proactief gedragen en voortdurend met elkaar communiceren. Er wordt nu ook voorzien in een Keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden

Deze veranderingen zijn ingegeven door gedrag waar samenwerking kennelijk primair niet uitpakte zoals bedoeld (met rechterlijke uitspraken tot gevolg). Dus kunnen deze aanpassingen ook gezien worden als gedragsaanpassingen. Dan ontstaat de vraag hoe de UAV-gc zijn werk door de loop der jaren heeft gedaan? Was er sprake van samenwerking? Of speelde er ook iets anders op de achtergrond mee?

In de afgelopen jaren werden Opdrachtgevers met regelmaat verweten dat zij haar eigen risico’s rustig contractueel bij marktpartijen neerlegden en dan van een afstandje toekeken. Daar stond tegenover dat de marktpartijen nog steeds een handje hadden om in te schrijven tegen, wat vaak achteraf bleek, een niet echt reële prijs. Opdrachtgevers kregen te horen dat zij zich niet hielden aan de regels van goed opdrachtgeverschap. Marktpartijen beargumenteerden dat zij niet de kans kregen om innovatief te zijn maar bleken vaak zelf conservatief want dat was veiliger. En dat terwijl alles was geënt op samenwerking.

En voor dat iemand boos wordt, met deze opmerkingen wil ik naar de kern. Daar waar samenwerking een absolute must is, is het ook absoluut noodzakelijk om eerst bij jezelf en je eigen organisatie te rade te gaan. Vanuit het verleden zijn we opgevoed met meningen en ervaringen. Bij elkaar vormt dat uiteindelijk een bedrijfscultuur. Daar zit je voedingsbodem voor het huidige gedrag. Wie daar geen oog voor heeft zal steeds met zijn oude patronen worden geconfronteerd. Ook als er veranderingen worden ingezet maar er wordt niets gedaan aan de bedrijfscultuur zullen deze ingezette veranderingen langzaam verwateren en zal de organisatie terugkeren naar haar oude patronen.

We worden ons pas bewust van onze patronen als we in staat zijn om naar ons eigen gedrag te kijken. Standpunten en overtuigingen spelen daar bij een grote rol. Wie een spil in een organisatie is heeft een voorbeeld functie. In een voorbeeld functie wordt vaak naar de persoon en zijn of haar gedragingen gekeken en dat kan weer een voedingsbodem zijn voor een (te ontwikkelen) bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld: als er een cultuur heerst (bewust of onbewust) van het niet vertrouwen van de counterpart dan zal het uiteindelijk moeilijk zijn om tot een goede samenwerking te komen.

In de ter visie gelegde UAV-gc 2020 is (wederom) veel aandacht gegeven aan een goede samenwerking. Mijn advies is om ook aandacht te geven aan datgene wat er onder de oppervlakte speelt in de eigen organisatie. Op deze wijze zullen partijen dan uiteindelijk in staat zijn om die samenwerking ook vruchtbaar te maken. Alles wat je doet, staat en valt met de kwaliteit van de mensen die ingezet worden, het beeld wat de Organisatie uitstraalt maar vooral door de cultuur die de mensen binnen de organisatie beweegt.

Over de schrijver

Marcel Kars brengt 25 jaar ervaring als juridisch professional op het gebied van bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling mee. Marcel heeft zich de laatste jaren toegelegd op de rol van coachende contractmanager in complexe projecten naast zijn advieswerkzaamheden. Vanwege zijn ruime werkervaring bij onder andere gemeentelijke grondbedrijven, Hoogwater Bescherming Programma bij verschillende Waterschappen en zijn ervaring als bedrijfsjurist, is Marcel een versterking op het gebied van contractmanagement voor zowel (Rijks)overheid als bouw- en vastgoedbedrijven.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Marcel Kars

Consultant

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan