Adjust
icon-arrow-right

Groslijstmethodiek

Waarschijnlijk herkenbaar voor velen: inkoop in de publieke sector en het dogma van Europees aanbesteden. Het vak van aanbestedingsadviseur behelst de do’s & dont’s die daarbij komen kijken. Het gaat hier vaak om grote bedragen publiek geld.

Image

Introductie

Vaak vergeten we nog wel eens dat het speelveld onder de Europese drempels qua hoeveelheid werk, risico’s en het aantal leveranciers waarmee we te maken hebben, minstens zo belangrijk is om als organisatie goed in beeld en onder controle te hebben. Bij veel van de organisaties waar ik de laatste tijd werkzaam ben geweest, heb ik ervaren dat behoefte is aan kennis en inzet op meervoudig onderhandse inkooptrajecten. De kunst is ook hier slimme dingen voor op te opzetten. Een voorbeeld is de zogenaamde groslijstmethodiek als eenmalig implementatie traject waar aanbesteder en marktpartijen jarenlang mee vooruit kunnen.

 

De groslijstmethodiek

Op grond van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet 2012 dienen aanbestedende diensten ook bij onderhandse aanbestedingen, ondernemers te selecteren op basis van objectieve criteria. Een van de manieren om een objectieve wijze die selectie uit te kunnen voeren is door gebruik te maken van een groslijstmethode. Simpelweg houdt dit in dat er per vakgebied een lijst (of lijsten) wordt bijgehouden door de aanbestedende dienst met geïnteresseerde ondernemers, waarbij per opdracht één, enkele of alle ondernemer(s) van de relevante lijst gevraagd wordt/worden om een offerte in te dienen. De wijze waarop het uitnodigingsbeleid per opdracht ingevuld wordt is eveneens beschreven. Het beste voorbeeld daarbij is dat kwaliteit beloond wordt in die zin dat de ‘best performers’ worden uitgenodigd aangevuld met evt. nieuwe toetreder(s). Ondernemers kunnen namelijk doorlopend toegelaten worden tot de groslijst wanneer ze mee willen dingen naar opdrachten die per groslijst door de aanbestedende dienst zijn vastgesteld en voldoen aan bepaalde kwalificaties.

 

Ik zie dat bestuurders en ondernemers als grote voordelen zien:

  • partijen die voldoen aan de eisen kunnen doorlopend toetreden tot de groslijst;
  • het uitnodigingsbeleid is transparant en wekt vertrouwen bij marktpartijen;
  • impuls voor  de lokale economie aan de hand van objectieve regionale meerwaarde;
  • enorme focus op kwaliteit.

 

En daar gaat het mij en mijn collega’s bij Adjust natuurlijk om, zowel boven als onder die aanbestedingsdrempel: optimalisatie van dienstverlening en tevreden gebruikers. Om een succesvolle methodiek te implementeren: stel jezelf in elk geval de volgende vragen:

 

  • welke beleidsdoelen kunnen goed ingevuld worden met deze systematiek?
  • welke categorieën kies je of lenen zich goed voor een groslijstmethodiek?
  • wat zijn de uitdagingen bij het implementeren en hoe tackel ik die?

 

Meer weten over groslijstmethodieken of wil je eens sparren over de implementatie van een methodiek in jou organisatie? Stuur mij een berichtje dan neem ik contact met je op.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Sabrina Vermeulen

Teamlead Sociaal Domein

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan