Adjust
icon-arrow-right

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Sinds het verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording voor decentrale overheden (provincies en gemeenten) gewijzigd. Het college (B&W of GS) legt vanaf het verslagjaar 2023 verantwoording af en de accountant oordeelt niet meer over de onrechtmatigheid maar alleen over de getrouwheid van de verantwoording. Daarom is een verantwoordingsproces nodig dat periodiek en tijdig de juiste onrechtmatigheden en de bijbehorende verantwoording én risico’s op mogelijke onrechtmatigheden oplevert. Zo'n verantwoordingsproces is noodzakelijk om tijdig de juiste mitigerende maatregelen te kunnen treffen. Een dergelijk proces kan alleen succesvol zijn als daarin de juiste gegevens worden gebruikt die op een bruikbare manier zijn bewerkt en gepresenteerd.

Image

Een spendanalyse is het gereedschap bij uitstek om in het verantwoordingsproces te gebruiken: de boekingen van de facturen van crediteuren in de financiële administratie worden met de inzet van slimme deels op AI gebaseerde technologie geschoond, ontdubbeld, bewerkt en gepresenteerd. Zo komt aan het licht aan welke leveranciers welke bedragen worden uitgegeven en voor welke inkopen er meerdere leveranciers bestaan.

Per crediteur stellen we dan naast de uitgaven over de laatste vier jaar de oorspronkelijke geraamde opdrachtwaarde(n) vast. Dan wordt duidelijk of er opdrachten zijn die (mogelijk) Europees hadden moeten worden aanbesteed waar dat niet is gebeurd. en zetten deze af tegen de drempelwaarden waarboven opdrachten Europees moeten worden aanbesteed.

Vanzelfsprekend onderzoeken we dan ook de contracten om er op grond van in ieder geval looptijd, opdrachtwaarde en eventuele opties achter te kunnen komen of opdrachten Europees zijn aanbesteed en zo nee waarom niet.

Is het totaal van de onrechtmatige uitgaven in een boekjaar groter dan de tolerantiegrens (meestal 3% van de begroting) dan moet het college hierover rapporteren aan de gemeenteraad of provinciale staten.

Analyse worden overigens bewaard zodat vergelijking tussen kwartalen, jaren of zelfs maanden mogelijk is. Een mooie bijvangst is dat ook aan het licht komt welke uitgaven er niet goed geboekt zijn maar ook welke uitgaven  misschien wel niet meer nodig zijn.

Zo ontstaat op bedrijfsdata gebaseerd inzicht dat de een solide basis vormt voor de rechtmatigheidsverantwoording

Adjust heeft in de afgelopen 25 jaar een schat aan ervaring met rechtmatigheidsanalyses binnen gemeenten en zet die graag in om binnen uw gemeente meer inzicht te krijgen

 

 

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Ronald Vroom

Team Lead L&D

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Contractmanagement – voorkom verrassingen!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan