Adjust
icon-arrow-right

Tweefasen aanbestedingen, worden die wel gepast gebruikt? 

Vanuit mijn ervaring als contractmanager bij Adjust valt mij, en mijn collega’s op dat tweefasen contracten steeds vaker worden ingezet voor zeer uiteenlopende projecten met heel verschillende doelstellingen die daar aan ten grondslag liggen. Het eigenlijke doel van de bouwteamconstructie, namelijk dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer ieder hun eigen expertise inbrengen tijdens de ontwerpfase, is in mijn beleving vaak niet de basisreden voor veel bouwteams zoals we die nu zien.  Waarom vind ik dat? 

Image

1. De Opdrachtgever heeft vaak te weinig capaciteit voor bouwteamconstructies.

Tijdens een bouwteamfase is het de bedoeling dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer vanuit ieders eigen expertise samen een ontwerpproces doorlopen om te komen tot een geschikte oplossing. In de projecten waar ik deel van heb uitgemaakt was dit eigenlijk steeds niet het geval. De Opdrachtnemer was in de ontwerpfase dominant doordat hij over een veelvoud aan capaciteit beschikte. Dit doet af aan het principe om samen iets te creëren. Sterker nog; het leidt ertoe dat Opdrachtnemer minder is betrokken bij de contractvoorbereidingsfase dan in de traditionele Opdrachtgever – Opdrachtnemer setting op basis van de UAV/UAV-GC. Tijdens de realisatiefase kan dit leiden tot – voor de Opdrachtgever – onverwachte, onbedoelde en ongewenste situaties.
 

2. De Opdrachtnemer vervult taken die tot de (kern)taak van de Opdrachtgever behoren.

De opzet van een bouwteam is dat partijen hun expertise inzetten. In de praktijk echter worden taken bij de Opdrachtnemer neergelegd waar oorspronkelijk de Opdrachtgever meer ervaring in heeft, zoals het opstellen van een UAV-GC contract, ophalen van Klant Eis Specificaties (KES) en het opstellen van Eisen etc…
Naast het feit dat dit veel afstemming, tijd en geld kost, Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld investeren om de juiste contractkennis te verkrijgen, zorgt dit ook voor scheefte in de verhouding Opdrachtnemer/Opdrachtgever. Opdrachtnemer immers heeft in dit geval alle stukken opgesteld, gesprekken gevoerd etc.. Opdrachtgever is dan geen volwaardig partner meer zoals in fase 1 bouwteam is bedoeld. Dit resulteert dan vaak in onnodig lange reviewrondes waarbij in mijn ervaring veel niet (langer) relevante issues worden opgeworpen.
 

3. Het bouwteam wordt gebruikt als drukmiddel om (bestuurlijke) besluiten af te dwingen.

De kosten van een bouwteamfase zijn flink. Het proces van SO/VO tot DO/UO is intensief en vraagt veel capaciteit bij Opdrachtgever, Opdrachtnemer en in te zetten ingenieursbureaus. Aan de basis ligt vaak een uitdagende planning waarbij iedere uitloop geld kost, zowel bij contracten op regie als bij fixed price.
Het uitblijven van beslissingen en de daaruit volgende vertragingen, zorgen ervoor dat partijen in een spagaat komen. Mensen vasthouden voor het bouwteam bij vertraging kost extra geld. Als mensen elders worden ingezet is er sprake van kennisverlies en extra mobilisatiekosten bij een doorstart. Dit gevolg zorgt ervoor dat – in mijn beleving -Opdrachtgevers ervan uitgaan dat beslissingen worden geforceerd, terwijl dat nog de vraag is. 

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Jeroen van Netten

Consultant

laatste ontwikkelingen

5 vragen aan Jill Thoen, contractmanager bij Adjust.

Author
door Isabella Vermeulen

Contractmanagement in het Sociaal Domein bij de gemeente

Author
door Berry Plugge

Rechtmatigheid van de uitgaven: slimme analyse biedt inzicht!

Author
door Ronald Vroom
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan