corner Banner

Waarom werken bij Adjust als Consultant Sociaal Domein? In gesprek met Madelon Prawirodirdjo, Manager Sociaal Domein bij Adjust. Madelon Prawirodirdjo (41) werkt sinds 2019 als Manager Sociaal Domein bij Adjust Consulting.

Wie is Madelon?

Madelon is 41, en een echt “Zeeuws Meisje” zegt ze zelf. Naast haar werk als Manager bij Adjust is Madelon ook nog moeder van 2 dochters. Na haar studie pedagogische wetenschappen heeft ze zich gespecialiseerd in medisch maatschappelijk werk. Madelon heeft passie voor het sociaal domein, en is in haar werk vooral op zoek naar de balans tussen menselijk verantwoord en zakelijk verantwoord handelen.

Wat ging vooraf aan je loopbaan als Consultant?

Vooral een brok frustratie. Dat mag vreemd in de oren klinken, maar in mijn tijd als beleidsmedewerker WMO bij een grote gemeente heb ik mij met grote regelmaat afgevraagd hoe het kan dat wet- en regelgeving niet goed is afgestemd op de praktijk. Ik vond, en vind nog steeds dat het anders moest. Neem nou bijvoorbeeld een domein als mantelzorg, waarbij je wilt dat mensen zo lang mogelijk kunnen zorgen voor degenen voor wie ze dat willen. De wet- en regelgeving op dit terrein staat haaks op deze wens. Als beleidsmedewerker heb ik een hoop geleerd, ik was verantwoordelijk voor het gehele WMO pakket en heb daardoor alle kanten van het sociaal domein leren kennen. Het was ook mijn eerste kennismaking met het openbaar bestuur.

En hoe kwam je bij inkoop- en contractmanagement terecht?

Ik kwam er achter dat mijn affiniteit lag bij de harde kant van de softe sector. Vooral omdat het aan die “harde kant” vaak ontbreekt, daardoor worden niet de doelen bereikt die we binnen het sociaal domein willen bereiken.
Ik ben een rond vierkantje. Het rondje staat voor beleid en het vierkantje staat voor inkoop. Die twee schuren met elkaar, dat trekt mij aan. Traditioneel wordt bij inkoop gedacht aan vooral tastbare zaken zoals computers of meubilair. Inkopen binnen het sociaal domein is iets heel anders. Daar gaat het er om dat je het ontastbare tastbaar kunt maken, samen met het kunnen omgaan met politieke dynamiek is dit de allergrootste uitdaging als inkoper binnen het sociaal domein.

Waar haal jij je voldoening uit?

Zorgen dat dingen lukken met het beste resultaat voor de inwoner. Vanuit de politiek wordt vaak gedacht vanuit het perspectief van de organisatie en financiën, en wordt onvoldoende gezien wat de invloed van dat beleid is op de inwoners. Ik hou ervan het brede plaatje te zien, door de wereld van politiek en dagelijkse praktijk bij elkaar te brengen.

Wat is jouw Visie op WMO en het Sociaal Domein?

De komende jaren zal het steeds duidelijker worden dat kennis en ervaring nodig is om de WMO efficiënt te laten werken. Nu wordt door de gemeentes nog veel kennis van buiten gehaald, terwijl over het hoofd gezien wordt dat er al heel veel kennis in huis is. Binnen de zorg zelf weet men veel meer dan nu nog onderkent wordt. Het combineren van kennis en data, (kwantitatief en kwalitatief) met ervaringen van deskundigen en inwoners zullen ervoor moeten zorgen dat gemeenten meer zicht krijgen op hun eigen handelen. En meer zicht op de knoppen waar ze wel aan kunnen sturen.

Waarom zou ik als WMO specialist consultant bij Adjust willen worden?

Er wordt naar je geluisterd als consultant. Je hebt echt invloed op besluitvorming. Je wordt verantwoordelijk voor het resultaat. Je kunt als “buitenstaander” gaan laveren binnen de ambtelijke organisatie. En omdat je door heel Nederland aan de slag gaat binnen het sociaal domein doe je veel kennis en ervaring op. Je haalt overal datgene op wat goed werkt. Om daarmee de zaken die er echt toe doen voor elkaar te krijgen.
Adjust is een hechte organisatie met echte mensen, gedreven door de inhoud. De kernwoorden die Adjust het best omschrijven zijn: laagdrempelig, ruim denkend, divers en een no-nonsense cultuur.

Wat zijn belangrijkste competenties die je nodig hebt als consultant Sociaal Domein?

Je moet goed kunnen aanvoelen wat je klant wil, goed kunnen luisteren en de vraag achter de vraag weten te achterhalen. Je hebt een eigen visie over het sociaal domein, en je moet weten waarover je het hebt. Je neemt eigenaarschap en doet alles dat nodig is om resultaat te behalen. Daarvoor moet je kunnen puzzelen, om alle stukjes passend krijgen. Maar het allerbelangrijkste is je drive om meer voor je medemensen te willen betekenen.

Wil je meer weten over Adjust of wil je Madelon persoonlijk leren kennen?

Neem contact op met Noortje Bruggeman
Noortje.Bruggeman@Adjust.nl

Of stuur een mail aan Madelon
Madelon.Prawirodirdjo@Adjust.nl

Interessant? Deel dit artikel!

Lees verder in ons kenniscentrum

No items found