Adjust
icon-arrow-right

Contractmanagement en beheersing voor Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Uit de studie ‘’Droge Voeten 2050’ bleek dat Waterschap Noorderzijlvest de capaciteit van het H.D. Louwes gemaal moet vergroten om wateroverlast te voorkomen. De capaciteit van het gemaal moet vergroot worden van 1000m3/min naar 1600m3/min, tevens is in deze verkenningsfase een voorkeurs alternatief vastgesteld. Er moet een nieuw gemaal worden gebouwd naast de Hunsingosluis uit 1850. Vanwege de grote technische uitdagingen en risico’s is er gekozen dit te realiseren middels de bouwteam/ twee fasen aanpak. Voor het gehele traject heeft het waterschap het Integraal projectmanagement model (IPM) als sturing opgezet. Adjust heeft de rollen van Contractmanager en Manager Projectbeheersing ingevuld.

Image

In het kort

Waterschap Noorderzijlvests
Quotee
Stefan Spekreijse

Directeur Bouw & Infra

De ondersteuning van Adjust

De verkenning was al in de afrondende fase. De strategie voor de planfase en de realisatie was reeds bepaald. Samen met Adjust is er een succesvolle ingenieurs uitvraag met optie voor realisatie uitgevoerd. Met het geselecteerde ingenieursbureau is gestart met het Voorlopige Ontwerp, hiermee kon vergunningsproces gestart worden. Adjust heeft, zonder op de technische inhoud voor een beheerste uitvoering van het VO gezorgd. Tijdens het VO proces heeft Adjust en heldere marktstrategie vastgesteld. Vanuit de projectbeheersing is met behulp van een transparante rapportage inzicht gegeven aan de financiers en subsidienten. Op basis van de risico’s bij realisatie ie er gekozen voor de bouwteam aanpak. Aan het einde van de VO fase is mede met de inzet van Adjust besloten om alleen met de aannemer verder te gaan voor de DO-fase en met het maken van het contract. Met hulp van Adjust is het UAV-GC contract met de daar bijhorende relevante financiële structuren gerealiseerd.

Image

De realisatie is van start gegaan en is Adjust middels de Contractmanager en Manager Projectbeheersing verantwoordelijk voor contractbeheer en de financiële rapportage. Ook wordt de strategie voor de mogelijke sloop van het H.D. Louwes gemaal bepaald. Eind 2026 zal het project zijn afgerond.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Stefan Spekreijse

Directeur Bouw & Infra

meer cases
Image
Outsourcen inkoopfunctie & inhuur facilitaire expertise
Image
kwartiermaker (door)ontwikkeling facilitair bedrijf
Image
Outsourcen van de inkoopfunctie bij Mijzo
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur Stefan Spekreijse een bericht

"*" geeft vereiste velden aan