Adjust
icon-arrow-right

Contractmanagement en beheersing voor RWZI Westerkwartier

Het Waterschap Noorderzijlvest wil in de gemeente Westerkwartier 3 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) samenvoegen. Daarvoor moet 20 kilometer persrioolleiding aangelegd worden en op 1 van de locaties, te weten Gaarkeuken een nieuwe rwzi gerealiseerd worden. Het complexe project is in 2 deelprojecten opgesplitst. De aanleg van een nieuwe rwzi op de locatie Gaarkeuken en de aanleg van 20 km persrioolleiding (ook wel afvalwatertransportleiding AWTS). Het contractmanagement en beheersing voor beide deel projecten is ingevuld door Adjust.

Image

In het kort

RWZI Westerkwartier
Quotee
Stefan Spekreijse

Directeur Bouw & Infra

De ondersteuning van Adjust

Voor de start van de aanbesteding, onder begeleiding van Adjust moest eerst in de verkenning- en planfase onderzocht worden of een oplossingsvrije rwzi en awts gebouwd kon worden. Hiervoor zijn verschillende onderzoeks- en ontwerpvraagstukken op de markt gezet. Samen met Adjust heeft dit geleidt tot een beheerste en voorspelbare verkenning- en planfase. In deze voorfase is uiteindelijk besloten om een toekomst bestendige rwzi te bouwen met de best beschikbare techniek en dat de rwzi aantoonbaar zijn doelstelling moet halen. Adjust heeft contractueel er voor gezorgd dat er een nauwgezette overdracht op genomen is met beheer en onderhoud. Voor de aanleg van het AWTS is naast de interne eisen gekeken naar de afspraken met de grondeigenaren. Voor het gehele project heeft Adjust de beheersstructuren voor de twee deelprojecten opgezet. Samen met Adjust is een succesvolle aanbesteding doorlopen waarbij niet alleen het project maar ook beheer en onderhoud bij betrokken is. Vanwege de functionele uitvraag (geen voorkeur voor enig systeem) kon na de aanbesteding van de rwzi pas het vergunningen traject opgestart worden.

Image

Inmiddels is de aanleg van de ATWS in volle gang met ook de aanpassing van de persrioolgemalen. De start van de bouw van de rwzi is aanstaande. Vanuit beheersing  geldt voor Adjust dat de afstemming in tijd, geld en risico’s een groot aandachtspunt is tussen de twee deelprojecten. Vanuit Contractmanagement richt Adjust zich met name op het contractbeheer van het project. Het project en de twee deelprojecten zullen in 2026 gerealiseerd zijn.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Stefan Spekreijse

Directeur Bouw & Infra

meer cases
Image
Outsourcen inkoopfunctie & inhuur facilitaire expertise
Image
kwartiermaker (door)ontwikkeling facilitair bedrijf
Image
Outsourcen van de inkoopfunctie bij Mijzo
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur Stefan Spekreijse een bericht

"*" geeft vereiste velden aan