Adjust
icon-arrow-right

Contractmanagement en Integrale Projectbeheersing bij Sterke Lekdijk

Het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk heeft als doelstelling innovaties te bewerkstelligen om te komen tot veilige en goedkopere maatregelen om dijken te versterken in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP). Hierbij is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gebruik gemaakt van de Innovatiepartnerschap aanbestedingsprocedure. Gegund is op de aangeboden project aanpak en assessments van sleutelfunctionarissen.

Image

In het kort

Sterke Lekdijk
Quotee
Joris Schillemans

Business Unit Directeur Bouw & Infra

De ondersteuning van Adjust

Van Oord heeft in de tenderfase de rol van contractmanager ingevuld met Adjust met het oog op de sturing in de ontwerp en uitvoeringsfase van het 2 fase contract. Adjust heeft in de ontwerpfase bovendien een bijdrage geleverd aan de integrale projectbeheersing en kwaliteitsborging. De project ambitie is aantoonbaar functioneren op procesvolwassenheid volgens objectieve ISO-normen en expliciet te werken om succesvol te zijn. Resultaat: Het werken met een proces reference model (ISO15288) en een capability dimension (ISO33020) dwingt tot het nadenken over doelen en doelstellingen, de manier hoe deze te bereiken en de voortgang pro-actief te bewaken.   Door inzicht in de afhankelijkheden van elkaar wordt duidelijker wat men van elkaar verwacht en kunnen de raakvlakken benoemd en goed ingevuld worden. Het voldoen aan de ISO 33020 capability level 2 en 3 geeft blijk van een volwassen projectorganisatie.

Image

Eddy van Haastregt, Lid Directieteam Sterke Lekdijk, omschrijft de toegevoegde waarde van Adjust als volgt:

“Adjust kent zowel het perspectief van de opdrachtgever als opdrachtnemer goed. Met de specifieke focus op contractmanagement en projectbeheersing brengen zij deze ervaring mee, houden overzicht en kunnen sturing geven aan complexe projectopgaven. Dat blijkt echt van toegevoegde waarde als je met verschillende culturen zoals het Waterschap, professionele stakeholders, adviesbureaus en aannemers start met een nieuwe en integrale werkwijze voor innovaties en meekoppelkansen zoals bij de Sterke Lekdijk het geval is.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Joris Schillemans

Business Unit Directeur Bouw & Infra

meer cases
Image
Royal Koopmans – succesvolle inzet van specifieke expertise bij aanleg kade
Image
Outsourcen inkoopfunctie bij Kind & Co Ludens
Image
Kwartiermaker (door)ontwikkeling bij Zorggroep Maas & Waal
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur Joris Schillemans een bericht

"*" geeft vereiste velden aan