Adjust
icon-arrow-right

Outsourcen inkoopfunctie & inhuur facilitaire expertise

Kalorama biedt complexe en gespecialiseerde zorg aan specifieke doelgroepen. Doelgroepen bestaande uit mensen die een dubbele beperking hebben in horen en zien, revalideren, chronisch lichamelijk ziek of dement zijn, dagbehandeling krijgen of zich in de laatste levensfase bevinden. Ieder mens is anders en ieder mens is uniek. Kalorama is specialist in maatwerk vanuit het idee dat elke zorgvraag anders is. Dat betekent dat op de verschillende zorgvragen een zo goed mogelijk antwoord geboden moet worden. Kalorama staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder de toenemende zorgvraag, de krapper wordende arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de zorg. Daarnaast spelen er thema’s als veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en digitalisering.

Image

In het kort

Kalorama
Quotee
Lindsey Peters

Consultant Zorg (Inteon)

De ondersteuning van Inteon

De veranderende vraag en omgeving maken dat het facilitair bedrijf van Kalorama toekomstbestendig moe(s)t worden (in)gericht om de diverse uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Inteon heeft het facilitair bedrijf getransformeerd naar een regieorganisatie. Veel grotendeels in eigen beheer uitgevoerde processen zijn anders (in)gericht, geoptimaliseerd en/of uitbesteed aan externe partijen. Passend bij de visie op wonen, welzijn en zorg is het eigenaarschap van bepaalde processen op woon(zorg)groep niveau belegd. Decentraal wat kan en centraal wat moet.

Image

Inteon heeft een voortrekkersrol gehad in de visie-, en beleidsvorming en begeleid diverse (facilitaire) veranderprocessen. Tevens geeft Inteon invulling aan de inkoopfunctie van Kalorama. De vastgestelde inkoopkalender is leidend voor het bepalen van de prioriteit en noodzakelijke capaciteit. De inkoopselectietrajecten worden in gezamenlijkheid transparant, objectief en professioneel (TOP) opgepakt en afgerond. Daarmee blijven vraag en aanbod in balans en kan adequaat invulling worden gegeven aan de ambities van Kalorama als organisatie.

Verder praten over outsourcing? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Lindsey Peters

Consultant Zorg (Inteon)

meer cases
Image
Royal koopmans- succesvolle inzet van specifieke expertise bij aanleg kade
Image
Outsourcen inkoopfunctie bij Kind & Co Ludens
Image
Kwartiermaker (door)ontwikkeling bij Zorggroep Maas & Waal
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur Lindsey Peters een bericht

"*" geeft vereiste velden aan