Adjust
icon-arrow-right

Sabrina’s succes bij het verbeteren van het Inkoopmodel voor RSJ IJsselland

Het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland, gevestigd in Zwolle, vertegenwoordigt een samenwerkingsverband van 11 gemeenten in de regio IJsselland. Hun hoofdverantwoordelijkheid is het inkopen van specialistische jeugdhulp voor de regio, waarbij ze zorgaanbieders contracteren voor het verlenen van ambulante jeugdhulp en woon- en verblijfsplekken. Per 1 januari 2023 heeft het RSJ 135 zorgaanbieders voor specialistische jeugdhulp gecontracteerd en is de regio gaan werken volgens een nieuw inkoopmodel. Na de fase van de aanbesteding en het contracteren was het RSJ nu op zoek naar ondersteuning bij het verder implementeren en door ontwikkelen van hun inkoopmodel. Dit leidde tot de inzet van Sabrina als inkoper, haar taak werd onder andere het door ontwikkelen van het nieuwe inkoopmodel.,

Image

In het kort

RSJ IJsselland
Quotee
Sabrina Vermeulen

Teamlead Sociaal Domein

De ondersteuning van Adjust

Het RSJ stond voor de uitdaging om het nieuwe inkoopmodel goed te implementeren en daar waar nodig aan te passen aan de praktijkervaringen die in de eerste contractjaren werden opgedaan. Het nieuwe inkoopmodel introduceerde bijvoorbeeld een nieuwe wijze van bekostiging, waarbij op een meer gedetailleerde manier per functiegroep (op basis van opleidingsniveau) tot tariefstelling wordt gekomen ter vervanging van het eerdere mixtarief. Hoewel dit model beter aansluit op de juiste intensiteit van de in te zette zorg, bleek het ook arbeidsintensief te zijn. Het RSJ had behoefte aan een inkoopadviseur om het inkoopmodel daar waar nodig verder te ontwikkelen en af te stemmen op de behoeften van alle betrokken partijen (zowel gemeenten als zorgaanbieders). Sabrina werd hiermee verantwoordelijk voor de wijzigingsprocedure binnen de bestaande overeenkomst.

Sabrina ging samen met de contractmanagers binnen het RSJ aan de slag door per thema uitgebreide consultaties te houden met zorgaanbieders en gemeenten om te bepalen wat nodig was om het inkoopmodel te verbeteren. De deadline voor de wijzigingsprocedure, 1 juli 2024, dwong haar om snel en effectief te handelen. Haar aanpak omvatte voornamelijk een dialooggerichte benadering, waarbij ze samen met de aanbieders en de beleidsadviseurs binnen de gemeenten tot verbeteringen probeerde te komen. Door veel over de wijzigingen die in voorbereiding waren te communiceren is een sterke mate van betrokkenheid neergezet.

Image

“Sabrina slaagde erin om pro-actief de goede verbindingen te leggen om zodoende de gewenste resultaten te behalen.”

Sabrina koos ervoor om met de belangrijkste stakeholders op een thema diepgaande dialogen aan te gaan, terwijl ze de andere aanbieders op verschillende momenten d.m.v. brede consultatiegroepen betrok. Deze aanpak zorgde voor een inclusief proces waarbij alle partijen zich gehoord voelden en actief deelnamen aan de verbeteringen van het inkoopmodel.

Het belangrijkste resultaat van Sabrina’s inspanningen is de ontwikkeling van ongeveer 50 voorstellen ter verbetering van het inkoopmodel. Hoewel deze voorstellen nog moeten worden goedgekeurd, bieden ze een veelbelovend perspectief voor verdere verfijning van het inkoopmodel.

Naast de tastbare resultaten bracht Sabrina’s aanpak ook andere voordelen met zich mee. De betrokkenheid en energie van alle betrokken partijen werden versterkt, waardoor een hechter netwerk van samenwerking ontstond. Sabrina’s toewijding aan het begrijpen van het landschap en de behoeften van de aanbieders werd ook opgemerkt en gewaardeerd door de opdrachtgever.

Vanaf 1 januari 2025 worden de aanpassingen in het nieuwe inkoopmodel, na goedkeuring van het bestuur, officieel ingevoerd. De wijzigingen die door gemeenten, aanbieders en het RSJ IJsselland zelf zijn voorgesteld en uitgewerkt, zullen dan worden geïmplementeerd. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de verbetering van het jeugdhulpinkoopproces voor RSJ IJsselland.

Verder praten over consultancy? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Quotee
Sabrina Vermeulen

Teamlead Sociaal Domein

meer cases
Image
Outsourcen inkoopfunctie & inhuur facilitaire expertise
Image
kwartiermaker (door)ontwikkeling facilitair bedrijf
Image
Outsourcen van de inkoopfunctie bij Mijzo
contact

Kom in contact met Adjust

Meer weten over de dienstverlening van Adjust?

Stuur Sabrina Vermeulen een bericht

"*" geeft vereiste velden aan