corner Banner

 • Branche expert

 • Focus op inkoop

 • No-nonsense consultancy

Beleid, met oog voor een duurzame toekomst

Procedures zorgvuldig bewaken. Ook op langere termijn optimaal en duurzaam inkopen, met het beste inkoopsysteem. Voortdurend nieuwe mogelijkheden in de markt ontdekken, door out of the box te denken. Voor publieke organisaties. Marktpartijen. En voor inwoners. Daarop richten we ons met beleidsontwikkeling.

Rechtmatig en doelmatig inkopen. Integer zijn. Het zijn uitgangspunten van overheden en speciale sectoren. De overheid wil een betrouwbare opdrachtgever zijn, die oog heeft voor regels en besluiten om zo verantwoord mogelijk om te gaan met publieke middelen. Dat vraagt om een stevig inkoopbeleid.

Het is niet eenvoudig om alle aspecten van rechtmatigheid en doelmatigheid in het inkoopproces voortdurend in het oog te houden. Én ondertussen zo goed mogelijk maximale waarde te creëren. Of het nu gaat om inkoop in het sociale domein, het fysieke domein of binnen de bedrijfsvoering:

 • Hoe weten overheden zeker dat alle procedures op de juiste manier worden gevolgd?
 • Hoe kan optimaal duurzaam of circulair worden ingekocht?
 • Voor welk inkoopsysteem kan het beste worden gekozen?
 • Worden de mogelijkheden van de markt wel zo goed mogelijk benut?

Analyse voor solide keuzes

En, om in de toekomst ook solide keuzes te kunnen maken, zijn analyses nodig van de uitgaven. Net als analyses van rechtmatigheid. Dat moet geborgd worden in de organisatie.

Dat gebeurt niet zo een twee drie. Voor het gekozen inkoopbeleid is draagvlak nodig binnen de organisatie. En het beleid moet ook de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Daarmee helpt Adjust.

De uitdagingen

Rechtmatig, doelmatig en integer inkopen brengt verschillende uitdagingen met zich mee binnen diverse domeinen. Dat vraagt om ervaren specialisten die alle aspecten rondom rechtmatig en doelmatig inkopen kennen. En op basis hiervan beleid kunnen ontwikkelen.

Adjust zet consultants in met jarenlange ervaring op het gebied van inkoop. Zwaargewichten, die weten wat de uitdagingen van duurzaam inkopen in verschillende domeinen zijn. Zij zijn op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van inkoop ondersteunende systemen. En hebben diepgaande ervaring met gespecialiseerde aanbestedingsmethoden en contractvormen.

Van DBFM binnen infra, open house binnen het sociale domein tot concurrentie gerichte dialogen binnen bedrijfsvoering. Maar ook zijn ze sterk in het ontwikkelen van custom made oplossingen. Om alle kansen van de markt zo optimaal mogelijk te benutten.

Hoe we te werk gaan?

Vanaf de allereerste opdracht onderzoeken en bespreken we welke oplossing de organisatie echt vooruit helpt. Wat echt duurzame keuzes zijn. We geven workshops. Houden interviews en brengen discussies op gang. We geven voorbeelden van organisaties die koplopers zijn. En dagen medewerkers uit om de onderliggende drijfveren boven tafel te krijgen. Zo ontwikkelen we binnen de organisatie draagvlak voor de beste oplossing.

We pakken het anders aan

De meest voor de hand liggende optie is: snel resultaat. Voor rechtmatig, doelmatig en integer inkopen pakken wij het anders aan. Juist door het creëren van op maat gemaakte oplossingen, kunnen publieke organisaties grote stappen zetten. Daar ligt de kracht van Adjust.

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat het inkoopbeleid allesomvattend is. Overheden kunnen erop aan dat de procedures op de juiste manier zijn gevolgd. Optimaal en duurzaam wordt ingekocht, met het beste inkoopsysteem. Met de sterke focus om telkens de kansen van de markt te benutten.

Draagvlak, ook binnen uw organisatie

We zorgen voor draagvlak voor het inkoopbeleid, dat de doelstellingen van de organisatie ondersteunt. Daarom blijven de consultants van Adjust betrokken bij de organisatie: we trainen medewerkers in de nieuwe werkwijze, richten systemen in en zorgen voor begeleiding bij de implementatie. Ook voor organisaties zelf een duurzame investering.

corner Banner

Ervaringen van onze opdrachtgevers

Adjust heeft ons als adviseur Wmo/AWBZ en als interim-manager ondersteund in de roerige tijden van transitie en transformatie. De kennis van Adjust was van absolute meerwaarde.
company logo
Gerben van der Steen

Projectmanager Sociaal Domein Gemeente Oude IJsselstreek

Een van de consultants van Adjust was een prima steun bij het voorbereiden van de aanbesteding van het alliantie contract voor de Markermeerdijken. Zijn kennis en inzet zijn van groot belang geweest.
company logo
Joost de Ruig

Directeur Water van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Logos
 • Logos
 • Logos
 • Logos
 • Logos

Adjust over...

Beleidsontwikkeling


No items found

corner Banner